DL Transport & Allservice AB

APV nivå 1,2,3

Om utbildningen

Kompetens för personal som ska ansvara för det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga för att skapa en god arbetsmiljö och tydlig vägledning för trafiken.

Upplägget på samtliga veckor är:

Det går bra att anmäla sig till sig till valfria dagar och veckor.
APV nivå 1,2,3

Utöver dessa fasta kurser har vi löpande kurser efter behov under veckodagar, helger eller uppdelade på två kvällstider.

Ring för info:

Anmälan sker till

Hör av er så löser vi det som passar er bäst

This field is for validation purposes and should be left unchanged.