DL Transport & Allservice AB

Fordonsmonterad kran över/under 18T/M

Transport

Fordonsmonterad kran över/under 18T/M Om utbildningen För att arbeta med fordonsmonterad kran krävs att man har fyllt 18 år, har tillräckliga kunskaper för ett säkert arbetssätt och även C-körkort om man ska framföra fordonet. Här krävs yrkeskompetensbevis (YKB), som utfärdas av Transportstyrelsen. Upplägget på samtliga veckor är: Måndag-Onsdag: Grundkurs Torsdag: Explosivt Det går bra att […]

Truck (alla klasser)

Teleskoplastare

Truck (alla klasser) Om utbildningen Våra truckutbildningar syftar till att ge dig som deltagare kunskaper och färdigheter för godshantering med truck. De ger dig också kunskap om säkerhetsregler och hanteringsföreskrifter. Du ska efter avslutad utbildning vara en säker truckförare som bidrar till säker arbetsmiljö. Upplägget på samtliga veckor är: Måndag-Onsdag: Grundkurs Torsdag: Explosivt Det går […]

YKB

HLR

YKB kurser Om utbildningen Utbildningen för YKB är uppdelad på fem delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar. Delkurserna kan göras i den ordning som passar er, efter godkänd utbildning är yrkeskompetensbeviset giltigt i 5 år. Upplägget på samtliga veckor är: Delkurs 1 – Sparsam körning Delkurs 2 – Godstransporter Delkurs 3 – Lagar och […]

ADR

ADR

ADR Om utbildningen Förare som transporterar farligt gods på väg (över vissa mängder) måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och därefter har examinerats med godkänt resultat. Upplägget på samtliga veckor är: Måndag-Onsdag: Grundkurs Torsdag: Explosivt Det går bra att anmäla sig till sig till valfria dagar och veckor. Utöver dessa […]