DL Transport & Allservice AB

YKB kurser

Om utbildningen

Utbildningen för YKB är uppdelad på fem delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar.

Delkurserna kan göras i den ordning som passar er, efter godkänd utbildning är yrkeskompetensbeviset giltigt i 5 år.

Upplägget på samtliga veckor är:

Det går bra att anmäla sig till sig till valfria dagar och veckor.
Kranbilar

Vecka: 6

Upplägget på samtliga veckor är:

Det går bra att anmäla sig till sig till valfria dagar och veckor.

Utöver dessa fasta kurser har vi löpande kurser efter behov under veckodagar, helger eller uppdelade på två kvällstider.

Ring för info:

Anmälan sker till

Hör av er så löser vi det som passar er bäst

This field is for validation purposes and should be left unchanged.